Из старите гадателски книги - VІІчаст

Даниела Минчева Написана от 

(0 гласа)

1938,    1966, 1994, 2022, 2050 г.
През тези години владее планетата Венера със зодия Дева в жилището на Меркурий. Голямо безплодие. Началото на зимата - с много дъжд, а накрая -студ. Пролетта - дъждовита. Лятото - с голям пек, а есента - студена. Много хора ще страдат от очибол. Годината ще бъде полезна за тези, които плават по моретата. Ще станат много сражения, сеч, убийства. Владетелите ще бъдат много тиранични. Ще се възвеличават лоши и нищожни хора. Непокорност на поданиците към своите владетели. Падение на едно царство. Приятели и братя ще се карат.

1939,    1967,1995, 2023, 2051 г.
Владее Сатурн със зодията Дева в жилището на Меркурий. Изобилие, но бедствия за мореплавателите. Зимата в началото ще е студена, накрая ще омекне. Пролетта ще е студена, дорде се изравнят денят с нощта. Лятото ще е горещо, а есента - с много наводнения. Хората ще страдат от треска. Когато Сатурн се намира в деветия небесен знак, ще станат много кражби и злодейства. Ще благоденстват само старите хора и меланхолиците. Въоръжени стълкновения и смърт на големи личности.
1940,1968,1996, 2024, 2052 г.
Младее Слънцето със зодия Везни в жилището на Венера. Годината ще бъде бедна на жито, масло, грозде и коприна. Също и на месо. Зимата ще е студена, пролетта - също. Лятото ще е безводно. Есента - с много слана. Ще се явят много скакалци. Войни, метежи, пожари. Ще пострадат източните църкви, както и целият род  человечески. Съединението на Сатурн и Юпитер предвещава вражда и злоба между държавите. Когато Марс се намира в първия небесен знак, ще започне голямо кръвопролитие между народите.