Какво разкрива рожденият ви ден? - VІІ

Даниела Минчева Написана от 

(1 глас)

Числото от месеца, на което сте родени, има голямо значение за житейския ви път и може да ви насочи при избора на професия. Влиянието му трае през целия живот, но се усеща най-силно между двадесет и осмата и петдесет и шестата година.

25.

По природа сте интуитивна натура, имате силна склонност към окултизъм. Невинаги ви разбират, защото прикривате истинските си чувства. Имате талант в изобразителното изкуство. Можете да успеете и в търговията. Добре ще е да си потърсите място в тази област. Склонен сте да се колебаете и ако не преодолеете тази си склонност, работите ви няма да вървят. Научете се да се концентрирате и дисциплинирайте ума си - той не бива да се влияе толкова от чувствата ви. Имате навика да проповядвате морал, но да не го прилагате към себе си.

26.

При вас всяко нещо влиза в практическа употреба. Вие се взирате много навътре и живеете с миналото в ущърб на настоящето и бъдещето. Започвате различни неща, но ви е трудно да ги доведете докрай. Трябва да си изберете артистична професия, но несвързана с музиката. Можете да се издигнете до висок пост или да паднете под средното равнище - както си изберете. Трябва обаче непременно да имате добро образование. Ако нямате влечение към изкуството, ще имате успех в политиката и дипломацията. Роден сте за семеен живот, обичате дом, деца и трябва да се ожените рано. Придирчив сте към личните си принадлежности и обичате ефектните дрехи. Не държите на физическите удобства и сте много щедър към другите.


27.

Вие сте силен, мълчалив, солиден, но и избухлив. Роден сте за водач и не можете да бъдете в подчиненоположение. Бихте станали добър адвокат, голям дипломат или търговец. Не обичате да ви търсят сметка за поведението ви, горещ сте в чувствата си и сте прекалено привързан към семейството си. Вие сте разностранна и артистична натура. Имате религиозна нагласа, но клоните повече към мъдростта на Изтока, отколкото към ортодоксалните вероизповедания. Можете да бъдете журналист, писател или учител, защото имате всички необходими качества за литературен успех.

28.

Вие сте човек със силна воля, верен, постоянен, изпълнен с любов. Способен сте да престъпите всички условности заради любовта си. Имате качества да станете добър архитект, инженер, учител или адвокат. Искате да превъзхождате другите с цената на всичко. Трябва да се преборите с мързела си, защото има опасност той да ви превърне в празен мечтател и да унищожи прекрасните ви дарби. Вие сте склонен да преувеличавате всичко, свързано с вашия живот, и така си причинявате сами много разочарования. Обичате свободата и страдате от наложените ви ограничения. Когато целите ви се реализират, обикновено ги изоставяте. Всяко ваше последно завоевание скоро потъва в забрава.