Свойствата на скъпоценните камъни - ІІ

Даниела Минчева Написана от 

(0 гласа)

При избора на скъпоценни камъни е важно да се знае каква роля ще изпълняват те: на амулет или на талисман.
Амулетът пази притежателя си от нежелани влияния или от собствените му постъпки, които могат да му навредят, изостря усета му за надвиснали опасности, предпазва го от заболявания.
Талисманът укрепва и поддържа определени качества на характера, съдейства за тяхното развитие и създава условия, благоприятни за разгръщането на тези качества.
Общият брой на камъните в бижутата, които се носят едновременно, не бива да е равен на 2, 4, 8 или 13. Подходящи са комбинациите от 3, 5, 7, 9 камъка. Силата на камъка се определя не от неговите размери, а от чистотата му.
Крадените камъни влияят много зле. Закупените започват да действат с пълна сила след няколко години. Най-добри са подарените или наследени камъни.

 

Берил - сборно название от силикатите на берилия и алуминия. Оцветен е в най-различни цветове в зависимост от примесите. В древността берил са наричали само жълтите образци. Обковката му трябва да е златна. Като талисман берилът действа духовно, той е свързан с мисленето, разума. Помага при научните изследвания и философските занятия. Събира притежателя си с важни за него хора, въвежда го в добро общество. Като амулет берилът (главно жълтият) предпазва притежателя си по време на далечни пътешествия.

Бисер - образува се от утайката на калциеви окиси в черупките на бисерните миди. Тънкият слоест строеж на бисера обуславя красивия му матов цвят. Този камък дарява на хората красота, особено на жените. Носи също дълголетие, благоденствие и щастие. Смятало се е, че блясъкът на перлата зависи от здравето и настроението на собственика й. След смъртта на притежателя бисерът потъмнява.

 

Гранат - обединява група силикати, различно оцветени от йоните на магнезия, алуминия, желязото, мангана, калция и хрома. По състава на примесите се различават шест вида гранати: пироп - огненочервен, алмандин - виолетово-червен, спесартин - оранжев, гросуляр - жълтеникаво-зелен, уваровит - тревистозелен, андрадит - кафяво-червен или черен. В ролята на талисман най-главното магическо свойство на червените гранати е да пораждат страстни желания. На хората, студени по природа, гранатите Носят душевна топлина. На активните и волевите хора дават власт, необходима за утоляване на страстите. Гранатът способства за доброто настроение, привлича благосклонността на околните, успокоява гнева. Като амулет гранатът лекува сърцето и мозъка.