Кръвта е самият живот

Даниела Минчева Написана от 

(0 гласа)

Без кръв няма живот, кръвта е неговата основа. Тя храни нашите органи и поддържа защитните сили на организма, същевременно е ключова субстанция в разбирането на човешката природа.
Помните ли каква e кръвната ви група? Ако да, това е забележително. А знаете ли, че кръвната ви група определя основните черти на характера и темперамента ви, качествата на вашата личност? Това действително е така. В кръвта е заложена информация с какво е най-добре да се занимава човек, с кого да общува, какъв начин на живот да води, с какво да се храни, как да се справя с болестите.
Когато казваме за някакво наше качество (например за решителността), че ни е в кръвта, то думата кръв губи своето първоначално значение и придобива нов смисъл, става синоним на думата характер. При това обаче ние не изопачаваме истината: кръвта и характерът наистина са свързани. В основата на нашите навици, наклонности, начин на живот лежи определен фактор, който не зависи от расата, пола или възрастта: този фактор е кръвната група.
В praktichnajena.eu ще намерите препоръки, свързани с храненето и лечението, които са оптимални именно за вашата кръвна група. Ще узнаете, че храната, полезна за хора от една кръвна група, може да бъде вредна човек от друга, и ще можете да подберете своята индивидуална диета, като напълно изключите от менюто си продуктите, които лошо се преработват и водят до окачване на теглото, а също така съдържат вредни за вашия организъм вещества.
Да каква степен кръвната група влияе на здравословното ви състояние, определя към какви заболявания сте предразположени? Защо един се разболява, прихванал отнякъде вирус, а при друг това не се случва? Защо в края на краищата кръвната група е толкова могъща? Отговори на тези и на много други въпроси ще откриете в praktichnajena.eu.

Имайте предвид обаче, че отговори са дадени далеч не на всички въпроси. И до днес човешката кръв крие много тайни. Учените продължават да изучават тази жизнено важна и тайнствена субстанция.


Четирите кръвни групи от системата  АВО
Трите кръвни групи са открити през 1900 година от един от основоположниците на имунологията, австрийския лекар Карл Ландщайнер. А през 1907 година чешкият лекар Ян Янски стигнал до извода за съществуването при човека на четири кръвни групи, които обозначил с първите четири римски цифри. Днес това обозначение все още е разпространено, макар че през 1928 година на международно равнище е утвърдена буквената номенклатура.

Какво е кръвната група?

Тя е съвкупност от определени постоянни фактори, които присъстват в кръвта на човека и се установяват с помощта на специални анализи. Кръвните групи се различават една от друга по наличието или отсъствието по повърхността на еритроцитите (червените кръвни клетки) на особени белтъчни вещества, притежаващи еднакви свойства. Тези белтъчини се наричат групови антигени или изоантигени.
Най-известна и най-разпространена при кръвопреливане днес е груповата система АВО. Характерно за нея е наличието на два антигена на еритроцитите, означени като А и В, и два типа антитела в кръвната плазма, обозначени като анти-А и анти-В. Тези антитела също са белтъчини. Те притежават способността специфично да се свързват с едноименните антигени, предизвиквайки аглутинация (слепване) на еритроцитите. Различните съотношения на антигените и антителата образуват четирите кръвни групи.
•    0 (I) - по еритроцитите няма нито А, нито В антиген, в кръвната плазма се съдържат анти-А и анти-В антитела.
•    A (II) - еритроцитите съдържат само А антиген, в кръвната плазма присъстват антитела към В антигена (анти-В).
•    В (III) - В антиген в еритроцитите и анти-А антитела в плазмата.
•    АВ (IV) - в еритроцитите има два антигена - А и В, в кръвната плазма липсват анти-А и анти-В антитела.
В кръвната плазма не могат да присъстват антитела към едноименния антиген, тъй като те ще се свържат едни с други и ще доведат до аглутинация на еритроцитите. Това означава, че ако вие имате II кръвна група, не бива да ви преливат кръв от III група, тъй като във вашата кръвна плазма са налице антитела, които ще воюват срещу В антигените. Когато човек има кръв от I група, това означава, че в кръвта му са налице антитела, които се опълчват против антигените А и В. С други думи, ако вашата кръв е от I група, не бива да ви преливат кръв нито от II, нито от Ill u IV група. Ако пък имате кръв от IV група, можете да получавате кръв от всяка друга група, тъй като в организма ви липсват войнствени антитела.

Резус-фактор (Rh)
На К. Ландщайнер заедно с А. Винер принадлежи заслугата за откриването през 1940 година на т.нар. резус-фактор (Rh). При изследванията е било установено, че в еритроцитите освен освен антигените А и В съществуват много други антигени, най-важният от които е резус-факторът. Този антиген е бил за първи път намерен при маймуните резус, поради което бил наречен така. По-късно се установило, че той присъства и в кръвта на 85% от хората.
Резусфакторът може да бъде положителен (+) или отрицателен (-). Това зависи от наличието по повърхността на еритроцитите на антигена D. Ако антигенът D присъства, човекът има положителен резусфактор (Rh+), при липсата на антигена D - резусфакторът е отрицателен (Rh-).
Ако на човек с отрицателен резус-фактор прелеят кръв с положителен резус-фактор, в организма му могат да се образуват имунни антитела към резус-фак-тора. При повторно преливане те взаимодействат с D антигена, което довежда до разрушаването на еритроцитите на прелятата кръв (хемолиза) и до изливането в течната среда на багрилното вещество на кръвта - хемоглобина. Възникналата реакция на организма се нарича резус-конфликт. Тези антитела могат да усложнят протичането на бременността на жена с Rh-, ако тя носи дете с Rh+. По време на бременността образувалите се в организма на майката антитела
преминават през плацентата и атакуват червените кръвни клетки на плода, предизвиквайки тяхната хемо-лиза. По-късно при плода или при новороденото може да се развие хемолитична болест. Ако такава диагноза се постави навреме, детето може да бъде спасено, като му се прелее кръв, в която отсъстват Rh антитела.
В наши дни процесът на образуване на антитела при родилка с Rh- може да се предотврати, като й се дават (непосредствено след раждането или по време на бременността) лекарствени препарати - специални Rh антитела, които лишават от активност Rh+ еритроцитите на плода, попаднали в кръвта на майката.

 

Още в тази категория: « АНЕМИЯ Кому каква кръв подхожда »