Що е Йога?

Даниела Минчева Написана от 

(2 гласа)

Думата" Йога" е санскритски термин, който идва от коренът" YUJ" и означава „съюз, свързване, обединяване“. Йога е начин на живот, който контролира ума и тялото и улеснява съюза между физически, умствени и духовни ползи.
Понятието „йога" най-добре е определено от Шри Йогендра:
„Смисленото разбиране на йогизма означава такъв начин на живот, който прави възможно постигането на пълноценно физическо, духовно и морално здраве. Рационалният характер на йогизма е в противоречие с религиозните обреди или догми. Системата йога в същност няма нищо общо с религията и различните вярвания. Техниката на йога е строго научна. Нейното прилагане, води до желаните резултати без необходимостта да се вярва в свръхестествени сили. Йогизмът не може да се ограничава от кастите, религията, вярата, расата или националната принадлежност. Грешат онези, които смятат, че практикуването на йогизма се - свързва с вярата в бога.

Йогизмът ни учи на изкуството да живеем рационално, здравословно и продължително. За да опознаем и усвоим науката на йогите и изкуството на живота, трябва— казва Шри Йогендра — да създадем такава система за самостоятелно трениране, която развива хармонично физическите и психическите сили и осигурява идеално физическо и психическо здраве на личността. Познавачите винаги обръщат внимание върху моралните елементи на йогизма. Казва се, че йогизмът без тях не е пълноценен и че упражненията, лишени от тези елементи, не осъществяват основните си задачи."
Според Йогендра в теорията на йогизма са проникнали и редица елементи от някогашните познания за човека, които в началния период на своето развитие са свързани с различни философски школи.
Практическите упражнения и тренировките дълго, време са били тайна. Познавачите на йога ревниво са пазели своите знания, посвещавайки в тях само някои избраници, които заслужават да бъдат обучавани. Поради спазването на тази традиция йогизмът бе забулен с мистицизъм и това бе пречка тази наука да вземе полагащото й се място в човешката култура.
Древните индийски учени и познавачите на йога спазваха дистанция по отношение на простите хора. Поради това йогизмът бе непознат на широките народни маси, а онова, което проникваше до тях, бе използвано по неподходящ начин.
През 1918 г. Шри Йогендра основа в Бомбай специален институт по йогизъм. В този институт се изследва йога и се лекуват различни заболявания с помощта на йогистките упражнения.
Йогистката наука в цялата си разпространеност, автентичност и оригиналност представлява едно цяло. Класическото деление на йогизма е следното: хата-йога, раджа-йога, дниана-йога, карма-йога и бхакти-йога. В същност това са различни степени на йогизма, които трябва постепенно да се овладеят, да се постигне окончателната цел на йогизма — съвършено физическо здраве, хармонично функциониране на всички органи и психическо равновесие. Йогите са убедени, че чрез работа над себе си могат да постигнат съвършенство. Нашата главна задача е да ви запознаем с първата степен на йогизма — хата-йога.
Жизненият опит и упражненията на древните йоги будят признание и удивление. Йогите в продължение на столетия са изработвали система, отговаряща напълно на жизнените, обществените и природните условия на индийския народ. Според теорията на йогизма човек става пълноценна личност едва тогава, когато непрекъснато усъвършенствува Организма, тялото и душата си. Йогизмът поддържа, че физическо и умствено съвършенство може да постигне всеки, който системно и редовно изпълнява определени упражнения.
Йогистките упражнения влияят върху усъвършенствуването не само на дихателната система, но и върху дейността на сърцето, стомаха, храносмилателната система, черния дроб, бъбреците, жлезите с вътрешна секреция, т.е. върху усъвършенствуването на целия организъм.
Тази много важна теза на индийската хата-йога е по принцип материалистическа.
В системата на йогизма работата, на мускулите има предимно характер на изометрична дейност. Тя почти няма динамични циклични упражнения. Това се обяснява с климата. В Индия би било немислимо да се изпълняват измъчващи циклични упражнения от рода на бяганията, тъй като те значително повишават телесната температура, а ако са съпроводени от прекомерно натоварване, могат да бъдат дори опасни.При упражненията от хата-йога температурата на тялото се повишава само незначително, тъй като те не се повтарят циклично и не са продължителни.
www.praktichnajena.eu  В поредица от материали  ще ви запознаем с основните упражнения на йога - азани, с основите на йогиското  дишане - пранаяма,  с хигиената и начина на хранене на йогата.
Из "Йога" на Д-р Аладар Коглер