Повече за дишането на Йогите

Даниела Минчева Написана от 

(3 гласа)

Дишането на йогите е един от най-добрите методи за лекуване на астмата. То укрепва цялата дихателна система и дава отпор на всякакви отрицателни влияния и по-специално срещу простудни заболявания. Ритмичното дишане, което йогите препоръчват; стимулира останалите жизнено необходими вегетативни функции. Както се вижда от това, въз основа на хилядогодишния си опит йогите по принцип правилно, макар и не съвсем научно, са доказали съществуването на общи закономерности в областта на функционалната натовареност. Опитът им е показал, че чрез съответно натоварване и дозиране на упражненията, а така също и чрез правилна методическа дейност, може да се усъвършенства и развива човешкият организъм. Те не са могли обаче да обяснят по-подробно удивителното влияние на функционалното натоварване на организма с физически упражнения. Защото в онези времена човечестото още не е могло да открие истинските причини на природните явления. Това са били само „догадки" на индийската система за физическо възпитание. Тяхната правилност днес бе потвърдена не само емпирично, но и научно. Може да се счита за голямо постижение фактът, че на тази основа йогите са създали съзнателно подходяща система от упражнения. В същото време описаните резултати от някои упражнения, подложени на научен анализ, не винаги се потвърждават.
Йога, заедно с нейните достойнства и рискове можем да считам за своеобразна народна медицина. Несъмнено много от упражненията са ценни. Поколенията, които са създали йога, добре са познавали човешкия ораганизъм. Това познаване се е базирало не толкова върху познаването на природните закони, колкото върху подбора на хилядолетния личен и обществен опит.

Древните йоги са постигали удивителни за своята епоха резултати . Техните последователи — новото образовано поколение трябва да развиват наследеното богатство върху съвременни научни основи. Това богатство е собственост не само на индийците, но и на цялото човечество.
Йогите са създали теорията на така наречената „прана". Според тях праната представлява свръхестествена божествена материя, от която е изграден целият всемир. Когато човек диша и се упражнява по принципите на хата-йога, той поема онази чудотворна космическа материя, която възражда човешкия организъм и увеличава неговите жизнени сили.
Както се вижда, в концепцията на йогите праната до известна степен се е материализирала. Представяли са си я като нещо, от което тялото увеличава своята сила. Поради този идеологически възглед мнозина са отхвърляли йога и свързаната с нея система от упражнения.
Преимуществото на йога е в това, че практикуването й не изисква игрища, гимнастически зали и спортни пособия. Азаните могат да се изпълняват в малки помещения, на малка площ. Но хата-йога, която е пригодена към индийския климат, не можем да приемем като нещо неизменно по отношение на особеностите на нашия климат, начин на живот и хранене. Тя трябва да се допълни с най-ценните упражнения от европейската физическа култура, например бягане през пресечена местност, каране на ски и др. Защото в системата на йогите липсват динамични упражнения. Освен това йогата няма чак толкова положително влияние върху сърцето както бягането. Поради това при йогата е важно например плуването (като циклично упражнение във водата)

Много от йогистките упражнения съзнателно са възприети или повторно открити от съвременните системи за физическо обучение. Към тях спадат например дихателните упражнения, упражненията за релаксация, т.е. себеотпускане и др. Много полезни и ценни от регулаторна гледна точка са например упражненията за отпускане, пренебрегвани често пъти в сегашните системи за физическо възпитание. Специалното упражнение савазана максимално отпуска мускулите на цялото тяло и нервната система. Това упражнение може да се препоръча на всеки без оглед на пол и възраст.
Ценни са също така упражненията за концентрация, за закаляване на волята и за самовнушение. Те трябва да се препоръчват по-специално на спортистите.
Йога спада към древните форми на лечебна физкултура. По-голяма част от упражненията на йогите се прилагат успешно в лечебната физкултура. Очевиден е и фактът, че чрез упражнения и тренировки се предотвратяват много болести.

Това „лекарство" може да се окаже и „отрова", ако се използува без контрол от страна на специалист. Както учи йога, а ние поддържаме това мнение, болните могат да се упражняват само под наблюдение на специалист.

В praktichnajena.eu щe представим поредица от упражнения, с помощта на които може да се запази и подобри здравословното състояние и да се удължи човешкият живот.
Спортистите могат да използват някои упражнения за постигане на по-високи резултати, психическо равновесие и за закаляване на волята.