Хата-йога

Даниела Минчева Написана от 

(3 гласа)

Хата-йога е начална степен йога, без която не могат да се овладеят по-висшите й степени. Според йогите успешната и интензивна психическа дейност е немислима без притежаването на хармонично здраво и силно тяло.
Човек с прекрасно физическо и психическо здраве е в състояние да изпълнява сложни дейности и да преодолява и най-трудни пречки.
Чрез обмислена дейност хата-йога цели да постигне добро телесно здраве, съзнателно регулиране на физиологическите функции на организма, дишането, мускулното напрежение и кръвообращението. Йогите, които добре са овладели хата-йога, могат волево да направляват дейността на сърцето си.
При неочаквано и рязко смущение на ритъма на сърцето, например под влияние на страх, неговата дейност значително се ускорява. Тренираните йоги могат да преодолеят ускорения сърдечен ритъм. Следователно при непредвидени ситуации те въздействат на сърдечната дейности волево предотвратяват евентуални смущения в нея.
Практикувайте хата-йога системно и правилно и здравословното ви състояние ще се подобри. Хата-йога -упражнява всеки мускул и сухожилие, затова тялото става гъвкаво и трудоспособно. Упражненията подобряват сърдечната дейност, дейността на нервната система, на жлезите с вътрешна секреция, влияят положително върху всички вътрешни органи.

Според Свами Шивананда хата-йога се дели на 8 части:

Яма—формиране на психическото равновесие.
Нияма — упражняване на честността.
Азани — пози на тялото.
Пранаяма — дихателни упражнения.
Пратияхара— контролиране на ума.
Дхарна — концентрация на мисленето, съсредоточаване.
Дхияна— размишления.
Самадки — пълно съсредоточаване.

Според Шри Йогендра хата-йога е по принцип физиологически, т.е. пречистващ процес, осъществяван чрез физическото възпитание. Основата на йогистката физкултурна система (хата-йога) са азаните — позите на тялото, и пранаямите, т.е. контролът върху биоенергията на тялото чрез дихателната процедура.

Селва Рай Йесудиан различава три вида упражнения в хата-йога:

1. Контрол върху съзнанието.

2. Контрол на дишането (пранаяма).

3. Пози на тялото (азани).

НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ХАТА-ЙОГА

Един от най-важните принципи за упражняване на хата -йога е постепенното преминаване от по-лесни към по-трудни упражнения. Отначало се упражняват по-лесни, по-прости, а след това се пристъпва към по-трудни и по-сложни упражнения.

При упражняването не бива да чувствате мъчително напрежение, упражненията не бива да се форсират. Трябва да се спазва времетраенето, препоръчано за изпълнението на дадена азана. Мнозина начинаещи са нетърпеливи. В стремежа си да постигнат колкото се може по-бързи успехи те или не спазват посоченото време за изпълнението на упражненията за издръжливост, или пък искат да овладеят всичките наведнъж, дори и най-трудните. Трябва да знаят обаче, че основното е да се упражняват мускулите, ефективно да се въздействува върху даден вътрешен орган или мускул и др., а не формално овладяване на позата. Йога е чужд на съперничеството (кой по-продължително ще задържи дъха си или ще остане в дадена азана). Някои елементи на хата-йога изглеждат на спортистите много прости и затова ги подценяват.

И аз на времето, когато бях активен спортист, мислех, че азаните са много лесни и исках да ги овладея всичките наведнъж. Скоро почувствувах болки в мускулите между ребрата, получих виене на свят, бях нервен и др. Моята грешка бе, че търсех ефект в самите азани, а. не в упражняването на мускулите, във взаимодействието върху отделни вътрешни органи. Учейки се по-късно от собствените грешки, аз започнах правилно да изпълнявам упражненията. Скоро почувствувах положителните резултати на йога и овладях всички влизащи в нея упражнения.

Друга характерна особеност на йога е необходимостта от правилен начин на хранене. Йогите са решителни врагове на алкохола, употребата на наркотици и тютюнопушенето.

Само редовното, системното упражняване на йога дава положителни резултати. Това е също едно от основните й изисквания.

В хата-йога упражненията трябва да бъдат пригодени към здравословното състояние на личността. Ако наблюдавате своя организъм при упражняване на йога, много скоро ще констатирате кои упражнения са полезни за вас.

Хора с болни бъбреци, бели дробове, сърце и черен дроб могат да практикуват йога само по съвет на лекар и на специалист по йогизъм.

Ако не успеете да овладеете някои елементи от йога, не бива да падате духом. Първите опити могат да бъдат неуспешни и дори болезнени. Постепенно ще овладеете дадено упражнение и чувството за болка ще изчезне. На снимките са представени различни елементи от упражнения в правилна поза. Трябва да започнете от най-простите елементи и постепенно да преминавате към по-сложните. Ако обаче и след по-продължително упражняване не можете да овладеете дадена азана, задоволете се с друга, която дава подобни резултати.

Старайте се да спазвате указанията.

Етикети :