Петър Дънов: Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата. I ЧАСТ

Даниела Минчева Написана от 

(3 гласа)
Петър Дънов: Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата.  I ЧАСТ Избрана

Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. 

Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответната храна, той е научил вече законите на физическият свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот. 

Много неща зависят от яденето.

 Знае ли как да се храни, човек е разрешил една от най-важните задачи на своя живот. 

Ще ядеш само когато си гладен. Ако не си гладен, ще постиш. Ако хората се подчинят на този вътришен инстинкт, ще бъдат по-здрави. 

Начинът по който човек се храни, определя какъв е той в умствено и в духовно отношение. 

Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата. 

Човек трябва да яде и мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Ако не мисли, той се натъква на различни болести. 

Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща, не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Яжте и мислете за това, което ядете, и благодарете. Разумният свят следи човека, как се храни. Ако яде бавно, дъвче добре, благодари, те му помагат във всичките работи. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран. 

Както мисълта, чувствата и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето. 

Разумният може да употреби само сто грама хляб на ден, но той знае как да го използва. Всичко се крие в мисълта на човека. Умът е проводник на живота. Не е въпрос на трупане на богатства и сили, но до организиране на тия сили. Здравият се отличава по това, че е организирал силите на своето тяло. 

Онези, които дълго време са изучавали закона за храненето, употребяват само по 50 г или 100 г ориз на ден и са здрави. Със 100 г масло цяла година можеш да живееш. Със 150 г кашкавал ти цяла година можеш да живееш. Всеки човек, който живее по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, ще бъде здрав. 

Изкуство е така да се храни човек, че правилно да трансформира придобитата енергия от храната, да я превръща от по-ниско в по-висики състояние.  

Храненето е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго. Храненето е трансформиране на грубата енергия в умствена. След като се нахраниш, ще почнеш да пееш, по този начин да превърнеш умствената енергия в духовна. 

Идеята, че с малко храна не може да се поддържа организма, е неправилна: малкото количество храна, добре асимилирана, дава повече енергия, отколкото много, но не добре обработена.  

Човек трябва съзнателно да се храни. Като яде, той трябва да благодари за храната, която му е дадена. Растенията, плодовете, животните се жертват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупуват тези жертви. Как се изкупува жертвата на растенията и животните? Чрез работа. 

Помнете: храненето се основава на закона на любовта. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползваш от нейната енергия. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използва, само ако обичаш тази храна. Не мисли, че храната внася силата. Тя е само проводник на живота, който дава сила на човека. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клитки ще се отворят за него и ще го приемат. Ако не обичаш дадена храна, ти не обичаш и живота в нея. Храната ще влезне и излезне от клетките ти, без да приемат те жизнената  енергия, която се съдържа в нея. 

Има един закон, на който се основава правилното хранене. Този закон гласи: 

Човек може всичко да яде, но ако яде с любов, съзнателно. 

Когато започнете да се храните, първото условие което ви се налага, е да изхвърлите от себе си всяко недоволство. И малко хляб, ако имате, ще трябва да го обикнете, за да може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия организъм, да почуствате удоволствие. 

Никога не яжте, ако не сте разположен. Не яж, ако си гневен. Храната е жива и тия частици, след като влязат в организма с благодарносттеще го обновят. Храненето е нещо свещено, затова ще седнеш, но не на две-на три да се наядеш, всичко трябва да става полека, без бързане, малко ще хапнеш, с благодарност, ще спреш на най-сладката хапка; да се усеша ситост и същото време лекота в стомаха. 

Храната трябва да се дъвчи добре, да бъдете спокойни. Това може да продължава 40 минути, ако може и цял час – няма защо да се бърза. 

Неразпалажението на духа внася в храната отрова, която чрез кръвта се разнася по целия организъм. 

Гневен ли си, не се храни, докато не промениш състоянието си! 

Като дъвчете храната, животворната енергия минава през езика и се складира в нерванта система. Колкото повече дъвчете храната, толкова повече енергия внасяте в нервната система. От устата храната отива в стомаха, където се извършва друг процес. Колкото повече енергия идва от мозъка, толкова по-лесно се смила храната. Дъвчете дълго време, да може да се възприема повече мозъчна  енергия. Така же може да се използва и онази енергия, потребна за мускулите и костите. 

Само тази храна е полезна, която е добре смляна и възприета от организма. 

Между мисленето, чувстването и дъвченето има известна връзка, както дъвчеш, така и ще мислиш. Както мислиш, така и ще чувстваш, както чувстваш, така и ще постъпваш. 

**

Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува! 

Ако дъвчеш само на лявата страна или само на дясната, не можеш да си здрав; ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане – не може да си здрав; ако при хранене мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота, не може да бъдеш здрав. 

**

Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт. За сутринната закуска трябва да употребява половин час, за обяд – около 40 – 50 минути и за вечеря пак половин час. Който се храни бавно, с разположение и съзнателно, той всякога ще бъде здрав. 

Имате някакъв плод. Круша например. Не почвайте веднага да я ядете. Спрете се, разгледайтея, помислете си малко за нея, нека се зароди към този плод любов у вас. Вижте какво е написано в нея. Всеки плод е едно написано писмо от невидимия свят. Върху този плод са падали слънчеви лъчи, кондензирали са слънчева енергия. Вие имате задачата да извадите тази светлина и да я внесете в тялото си. 

•След плодове не пийте нито студена, нито топла вода. Преди хранене може да пиеш вода, но веднага след ядене не е полезно. 

•Добре е, когато човек се храни, да слуша музика. Желателно е да бъде весела, но не игрива. Игривата и тъжната музика еднакво нарушават ритъма на храненето. 

•Когато сервирате, не препълвайте чиниите с храна и не режете големи парчета хляб. 

•Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото; качеството и подборът на храната зависят от мисълта. Духовният човек трябва да яде най- здравословната храна и никога да не преяжда. 

 

 „Нова книга за здравето” – Петър Дънов

 

Следва продължение.