Как се прави домашен ябълков оцет?

Даниела Минчева Написана от 

(14 гласа)

Интересът към ябълковия оцет нарасна благодарение на съдържащите се в него биологично ценни за човешкия организъм вещества. На тази основа се приписват и лечебните му свойства.
За приготвянето на ябълков оцет се използва ябълково вино, производството на което ще публикуваме скоро. Характерно за ябълковото вино, предназначено за ябълков оцет, е по-ниското алкохолно съдържание, което трябва да бъде в границите 8-9 об.%. Вино с такова алкохолно съдържание се получава от ябълков сок с 15-16 % захар. Това обстоятелство налага задължително определяне захарността на сока преди алкохолната ферментация с цел изчисляване количеството на захарта, която следва да се добави. Примерно ако захарността на сока е 8 %, за да го повишим до 15 %, трябва в 10 л сок да се внесе 0,700 кг захар. По този начин се определя количеството на захарта за конкретния обем сок. В никакъв случай не бива да се злоупотребява с внасянето на повече захар, защото има опасност ферментацията да не протече докрай и във виното да остане неразложена захар. От вино с остатъчна (неферментирала) захар не може да се приготви оцет.

 

Обикновено количеството на оцета за домашни нужди не превишава 10-15 л. При това положение за приготвянето му се използва съд с вместимост 12-15 л. Подходящи са емайлирани кофи или тенджери. В съда се наливат 2 бутилки винен оцет, предварително загрят до 30 °С. При загряването трябва много да се внимава температурата да не превиши 30-35 °С, защото има опасност бактериите да измрат. След това в съда се внасят 3-4 л вино, също загрято до 30 °С. Съдът се покрива плътно с тензух и се поставя в помещение с постоянна температура около 30 °С, но не по-ниска от 25 и по-висока от 35 °С. След 5-6 дни се внася втора порция вино, също загрято до посочената температура. Това се повтаря до напълване на съда. Тензухът се отстранява само при внасяне на поредната порция вино, като се внимава да не се намокри. През останалото време съдът трябва да бъде плътно покрит, за да не се появят оцетни мушици, т. нар. винарки. Една седмица след добавяне на последната порция вино оцетът е готов.
Преди наливането му в бутилки е желателно в него да се внесе 1,5 до 2 г серен двуокис за 10 л оцет. Това количество серен двуокис се съдържа в 30-40 мл серниста киселина. За предпочитане е да се използват стъклени бутилки, гьрлови-ната на които е приспособена за затваряне с метални капачки (кроненкорки) със запазени пластмасови уплътнения. Може да се ползват и пластмасови бутилки с винтови капачки от безалкохолни напитки. При пълнене на бутилките въздушната камера не бива да бъде по-голяма от 10 мл. След затапване бутилките се проверяват за теч, като се поставят в легнало положение. Показалите сълзене около капачките се отварят и отново се затварят с друга капачка. Пълните бутилки се съхраняват в хладно помещение. По време на съхранението е възможно образуването на утайка. В такива случаи преди употреба бистрият оцет се декантира с маркуч в чиста бутилка.